Archive for the skrönor Category

Kontraster.

Posted in poesi, skrönor on 06 december 2010 by storabh

Som mina ivriga läsare kanske redan konstaterat så står jag inför ett paradigmskifte i livet, där allvar och lek är fundamentala inslag. Plus dialekter.

Därför skickar jag en ekelöfsdikt och en visa. Listen and think!